Skip to content

Arnold Croiset van Uchelen

Partner

Amsterdam

Arnold Croiset van Uchelen

Partner

Amsterdam

Arnold is a Litigation partner in the Amsterdam office. He has a broad dispute resolution practice with a focus on corporate and securities litigation, banking and finance disputes, directors' liability, governance issues and class actions.

He headed Allen & Overy Amsterdam’s Management Team from 2009 to 2015. Arnold sits on the board of the Dutch Corporate Litigation Association and is a member of the Dutch Bar’s Board of Advice. He is also chairman of Nexus Institute’s supervisory board and chairman of the board of Dioraphte, a Dutch charitable fund.

Related articles

City buildings with highrise office in background

Publications: 04 December 2023

Directors' Liabilities in Europe: a multi-jurisdiction survey on current set of rules and best practices

Directors’ duties and liabilities have always been at the forefront of corporate governance. It has become a hot topic in the wake of new regulations in the field of sustainability, which directly…

Read more Directors' Liabilities in Europe: a multi-jurisdiction survey on current set of rules and best practices

News: 13 June 2023

A&O advises on landmark USD900 million restructuring in a first ever parallel Dutch WHOA and English scheme of arrangement

Read more A&O advises on landmark USD900 million restructuring in a first ever parallel Dutch WHOA and English scheme of arrangement

Publications: 26 October 2020

Legal agility and risk resilience: How to enhance your organisation’s readiness to withstand the next crisis

Read more Legal agility and risk resilience: How to enhance your organisation’s readiness to withstand the next crisis

Publications: 11 May 2020

Contracts and Covid–19: what to do if you or your counterparty cannot perform

Read more Contracts and Covid–19: what to do if you or your counterparty cannot perform

Experience highlights

Office

Amsterdam

Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam

View office →

Qualifications

Professional

Registered Foreign Lawyer, England and Wales, 2021

Admitted as Rechtsanwalt, Germany, 1996

Admitted as advocaat, Netherlands, 1989

Listed in the register of legal practice areas of the Dutch Bar Association for Burgerlijk procesrecht (Litigation)

Academic

Degree, Law, Rijksuniversiteit Groningen, 1986

Degree, Philosophy, Rijksuniversiteit Groningen, 1988

Published work

 • “Tegenstrijdig belang; de redelijkheid & billijkheid als hulpsinterklaas” in: Croiset van Uchelen et al., Kort Juridisch, Liber Amicorum Peter Wakkie, Wolters Kluwer, 2018, pp. 9-20;
 • Civiel procederen en bewijs leveren; waar staat Nederland international? in: Croiset van Uchelen et al., Internationaal procederen, Boom Juridisch, Den Haag, 2017, pp. 11-23;
 • Just when I needed you most – de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in faillissement in: TOP en FIP (2016, nr. 8);
 • Van de noot een deugd maken - een wijze beslissing inzake Decidewise (OK 15 November 2001, JOR 2002/6), in: Marius geannoteerd, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 133, Wolters Kluwer, Deventer 2016, pp. 83-97;
 • De hype van mediation gerelativeerd, in: Ondernemingsrecht 2016/3;
 • Reactie op het artikel van C. Martini "Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over liegende rechter" in Nederlands Juristenblad, aflevering 44/45, pp. 3097-3099;
 • Litigation in tijden van Cholera, in Ondernemingsrecht in tijden van crisis, Serie uitgaven van het Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 96, Kluwer, Deventer, 2014, pp. 91-112;
 • Dichter bij het vuur? Over de aansprakelijkheid van niet-uitvoerende bestuurders. TOP 2014/242;
 • Onmiddellijke voorzieningen: in of uit de schaduw van wanbeleid, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011
 • Non-US Class Actions, in Litigation securities class actions, 2011 (met Brechje van der Velden, Pamela Chepiga en Andrew Jeffries);
 • Forumkeuze voor gevorderden: kort geding of onmiddellijke voorziening bij de OK, in: TOP nr. 7, november 2010;
 • Ons beslagrecht beloont de brutaalste, in: NRC 22 juli 2010;
 • Het geheim van de kamer. Enkele beschouwingen naar aanleiding van Andrei Tarkovsky's film "Сталкер", in: Willems' wegen. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.M. Willems, pp 81-90, Kluwer Deventer, 2010;
 • Shell-shocked? Het internationale debuut van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, in: TOP 2009, nr. 7, november 2009;
 • De kracht van de bankgarantie (2) Recente rechtspraak in de schaduw van een neergaande economie, in: TOP nr. 1, februari 2009;
 • De kracht van de bankgarantie (1) Recente rechtspraak in de schaduw van een neergaande economie, in: TOP nr. 8, december 2008;
 • Getting to yes (or to no no's): Pensioenfondsen, class actions en WCAM-schikkingen, in: Pensioen Magazine, januari 2009;
 • Handhaven of bijschaven. De effectiviteit van de WCAM, in: WPNR 25 oktober 2008, 6772;
 • Verlengstuk van de vennootschap of van de rechter?, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008;
 • Over het inpolderen van massaschade. Massaclaims Class Actions op z'n Nederlands, in: Stichting Mordenate College, Ars Aequi Libri 2007, pp 105-128;
 • De nieuwe geschillenregeling, een veelsnijdend zwaard, in: TOP nr 6, september 2007;
 • Mission Statement van een gelegenheidscoalitie, naar een effectievere afwikkeling van massaschade, in: NJB, nr 41, 16 november 2007 (met mr.R. Hermans, Mr J. Lemstra en mr. D. Lunsingh Scheurleer);
 • De verbindendverklaring volgens de WCAM als procesvorm, in: AV&S nr. 5, oktober 2007, pp 222-228;
 • World Online, haar banken en de four corners of the prospectus.Een analyse van het arrest van het Hof Amsterdam inzake VEB/WOL, in: TOP 2007, pp. 204-212;
 • Perikelen rond de obligatiehoudersvergadering en de rol van de trustee, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2006-2007;
 • Het wetsvoorstel Collectieve afwikkeling massaschade, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005;
 • Van corporate litigation naar corporate settlement. Het wetsontwerp Collectieve afwikkeling massaschade, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004;
 • Code Tabaksblatt "De gevolgen voor bestuurders", Allen & Overy, 2003;
 • Onzekere zekerheid: "Doorstart, bankgarantie en onverschuldigde betaling; de bank het haasje?", in: Insolad Jaarboek 2001, pp 323-337, Kluwer, 2002;
 • Bank Guarantees, Commercial Paper and Instruments of Payment, in: Dutch Business Law, Kluwer, 1998 (with Bart Meesters);
 • Secured Transactions, in: Dutch Business Law, Kluwer, 1993 (with Peter Eijsvoogel);
 • Beurshandel in aandelen op naam, Amsterdam Financial Centre, 1991 (with Prof. Mr S. Perrick);
 • Documentaire kredieten en bankgaranties, Post Scriptum Reeks, Kluwer, 1989;
 • Rechtsmiddelen tegen misbruik van bankgaranties en documentaire kredieten¸ WPNR 1989, 269.

Recognition