Skip to content

Kamil Jablonski

Starszy Prawnik

Warszawa

Jablonski Kamil
Kamil Jablonski

Starszy Prawnik

Warszawa

Kamil doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych, wewnętrznych regulacji zakładowych, postępowań wewnętrznych, spraw związków zawodowych i rad zakładowych, prawa agencji pracy tymczasowych oraz aspektów transakcyjnych związanych z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Reprezentuje klientów w sprawach procesowych dotyczących w szczególności rozwiązania stosunków pracy, wynagrodzenia oraz zakazu konkurencji. Ponadto zajmuje się prawem imigracyjnym i doradza klientom w sprawach związanych z uzyskaniem dokumentów pobytowych i zezwoleń na pracę.

Office

Warszawa

ul. Grzybowska 56
Warszawa
00-844

View office →