Skip to content

Kamil Jablonski

Starszy Prawnik

Warszawa

Jablonski Kamil
Kamil Jablonski

Starszy Prawnik

Warszawa

Kamil doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych, wewnętrznych regulacji zakładowych, postępowań wewnętrznych, spraw związków zawodowych i rad zakładowych, prawa agencji pracy tymczasowych oraz aspektów transakcyjnych związanych z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Reprezentuje klientów w sprawach procesowych dotyczących w szczególności rozwiązania stosunków pracy, wynagrodzenia oraz zakazu konkurencji. Ponadto zajmuje się prawem imigracyjnym i doradza klientom w sprawach związanych z uzyskaniem dokumentów pobytowych i zezwoleń na pracę.

Related articles

office

Blog Post: 05 October 2023

Nowe przepisy z zakresu prawa pracy: zabezpieczenie w postaci dalszego zatrudniania

22 września 2023 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie spraw z zakresu prawa pracy. Dotyczą one zabezpieczenia roszczeń pracowniczych w czasie postępowania sądowego…

Czytaj więcej Nowe przepisy z zakresu prawa pracy: zabezpieczenie w postaci dalszego zatrudniania

Blog Post: 21 September 2023

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie urlopu bezpłatnego pracownika

Czytaj więcej Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie urlopu bezpłatnego pracownika

Blog Post: 21 August 2023

Projekt ustawy o sygnalistach – podstawowe pojęcia

Czytaj więcej Projekt ustawy o sygnalistach – podstawowe pojęcia

Blog Post: 17 May 2023

Ustalenie stosunku pracy – ryzyko przekwalifikowania umowy B2B

Czytaj więcej Ustalenie stosunku pracy – ryzyko przekwalifikowania umowy B2B

Office

Warszawa

ul. Grzybowska 56
Warszawa
00-844

View office →