Skip to content

Tom Schoors

Managing Partner Belgium

Brussels

Image of Tom Schoors
Tom Schoors

Managing Partner Belgium

Brussels

Tom heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van geschillenbeslechting en in (nationale en internationale) arbitrage. 

Zijn commerciële geschillenpraktijk omhelst een brede waaier aan overnamegeschillen en contractuele geschillen (ook met betrekking tot onroerend goed); Tom is gespecialiseerd in schadevergoedingen na inbreuken op het mededingingsrecht en verzekeringsgeschillen; hij staat aan het hoofd van ons praktijkoverschrijdend verzekeringsteam. Tom focust zich specifiek op de energiemarkt en verleent advies aan cliënten met betrekking tot energieregelgeving, energieprojecten en energiegeschillen; hij heeft ook lezingen gegeven over energiecontracten aan de KU Leuven.  

Kantoor

Brussels

Tervurenlaan 268A avenue de Tervueren
Brussels
1150

View office →

Kwalificaties

Academisch

Licentiaat rechten, Universiteit van Namen en Universiteit van Leuven (KUL), België, 1996

LLM, European Law, Universiteit van Saarbrücken (Europa-Institut), Duitsland, 1998

Postuniversitair diploma, Corporate Finance, Universiteit van Leuven (KUL), België,1998

Postuniversitair diploma, Energierecht, Universiteit van Leuven (KUL), België, 2001 

Relevante ervaring

Gepubliceerd werk

 • Schoors T., Rasking L., “Private antitrust litigation in Belgium”, chapter in Getting The Deal Through: Private Antitrust Litigation 2019, London: Law Business Research Ltd.
 • Schoors T., Goossens F. “Steunmechanismen voor offshore hernieuwbare energie in België” (Support mechanisms for offshore renewable energy in Belgium), chapter in Jaarboek Energierecht 2017, p.69-87, Antwerp: Intersentia.
 • Schoors T., Devroe W. and Baeyens T., "Schadevergoedingsacties na kartelinbreuken" (Damages actions for cartel infringements), article in NjW, March 2011, p. 198-213.
 • Schoors T., Baeyens T., "Bestuurder loopt risico bij elke klacht tegen bedrijf" (Directors are at risk whenever claims are filed against the company), article in De Bestuurder, July 2009, p. 24-25.
 • Schoors T., De Bock B., Portugaels, N., “Insurance litigation in Belgium”, chapter in Getting The Deal Through: Insurance Litigation 2019, London: Law Business Research Ltd.

Energy

 • Chapters on Belgium in A&O's "Changes to European Electricity and Gas Markets", all editions, with J. Everaert.
 • "Aansprakelijkheid van beheerders van elektriciteits- en gasdistributienetten", chapter in Jaarboek Energierecht 2011, p.145-178, with D. Pacquée and L. Rasking.
 • "Het federale energierecht in 2009: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen" (Federal energy law in 2009: overview of the main developments), chapter in Jaarboek Energierecht 2009, p.1-30, with D. Pacquée.
 • "Recente ontwikkelingen in het federale energierecht" (Recent developments in federal energy law), chapter in Jaarboek Energierecht 2008, p.45-71, with D. Pacquée.
 • "Overeenkomsten voor de levering van elektrische energie en gas" (Contracts for the delivery of electrical energy and gas), in K. Deketelaere (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, Die Keure, 2006, p.1240-1251.
 • "Groene ellende in België: over groenestroomcertificaten en kosteloze distributie" (Green distress in Belgium: about green certificates and free distribution), Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, Amsterdam, Published by Den Hollander, 2005, nr. 3, p.84-90.
 • "Towards a Benelux electricity market", Platts' European Electricity Review 2005, p.24, with J. E. Janssen.
 • "The Belgian gas market and gas supply contracts under Belgian law", Journal of Network Industries, Vol. 5, no. 2, Intersentia, 2004, p.165-192.
 • "Unstable regulation hinders Belgian renewables", European Electricity Review 2004, Platts, 2004, p.28-29, with J. Everaert.
 • "Belgium suffering from congestion and high prices", European Electricity Review 2003, Platts, 2003, p.8-9, with J. Everaert.
 • "Renewable Energy – Belgian regulatory framework", Spring issue of the Journal of the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in London, 2003, with J. Everaert.
 • "Waiting for the great breakthrough", Power in Europe - West European Electricity Review 2002, Platts, 2002, p.12-13, with J. Everaert.
 • "Legt de algemene toepassing van de Wet Productaansprakelijkheid de aansprakelijkheidsbeperking van netbeheerders aan banden?", Noot bij Antwerpen (5de Kamer), 19 april 2012, in Milieu- en Energierecht, april-juni 2014, p.132-139, with L. Rasking.

Other

 • "De dwangsom in een grensoverschrijdende context" (The penalty fine in a crossborder context), in Rechtskundig Weekblad, number 26 of 25 February 2006, p.1001, with P. Debaene.
 • "Distribution of medicinal products", in S. Callens (ed.), Chapters on Pharmaceutical Law, Antwerp, Intersentia, 2000, p.63-84.
 • "Parallel import of medicinal products", in S. Callens (ed.), Chapters on Pharmaceutical Law, Antwerp, Intersentia, 2000, p.107-122, with B. Janse.

Wat cliënten over ons zeggen