Skip to content

Christiaan de Brauw

Partner

Amsterdam

de Brauw Christiaan
Christiaan de Brauw

Partner

Amsterdam

Christiaan is partner op de afdeling Ondernemingsrecht van Allen & Overy in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames met een sterke focus op advisering in brede zin rond overnames van beursvennootschappen. Christiaan heeft ruime ervaring met zowel vriendelijk als vijandelijke transacties en heeft opgetreden voor bieders, targets, aandeelhouders en investeringsbanken. Hij adviseert daarnaast regelmatig op het gebied van corporate governance en aandeelhoudersactivisme.

Hij adviseerde onder meer

 • Saxo bij het openbaar bod op BinckBank 
 • Atrium bij het scheme of arrangement van Gazit 
 • Anbang bij de verkoop van VIVAT 
 • TomTom bij de verkoop van Telematics 
 • Gemalto bij de succesvolle verdediging tegen Atos en het bod door Thales 
 • de oprichters van NLE bij de  verkoop aan Budget/Waterland 
 • Telegraaf Media Groep N.V. over de biedingen van VPE en Mediahuis en van Talpa 
 • Qualcomm bij haar bod op NXP 
 • AVG Technologies bij het openbaar bod van AVAST 
 • Mylan bij de successvolle verdediging tegen het vijandig bod van Teva Pharmaceuticals 
 • FedEx bij haar bod op TNT Express 
 • Dockwise bij haar bod op Fairstar en ten aanzien van het bod van Boskalis 
 • Johnson & Johnson's bij haar bod op Crucell 
 • bij de openbare biedingen op Exact Holding, Ziggo, D.E. MasterBlenders, Super de Boer, Vedior, Rodamco Europe, Hunter Douglas en Rodamco North America

Christiaan doceert en publiceert regelmatig over openbare biedingen en aanverwante onderwerpen, waaronder het handboek “Overnames van beursvennootschappen”, is member van de Public M&A subcommitee van de Business Section van de ABA en is Fellow van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht verbonden aan het Van der Heijden Instituut in Nijmegen.

Kantoor

Amsterdam

Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam

View office →

Gepubliceerd werk

 • C.J.C. de Brauw, 'Strategiebepaling bij beursvennootschappen, activistische aandeelhouders en bescherming in het Nederlandse stakeholdermodel’, Ondernemingsrecht 2022/25
 • C.J.C. de Brauw, 'Bescherming tegen aandeelhoudersactivisme in Delaware naar aanleiding van de uitspraak van de Delaware Chancery Court over de anti-activist poison pill van Williams’, Ondernemingsrecht 2022/16
 • C.J.C. de Brauw, 'The Dutch Stakeholder Experience', Harvard Law School Forum, 2 August 2020
 • C.J.C. de Brauw, ‘Overleven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona-koopjesjagers bij Nederlandse beursvennootschappen’, Ondernemingsrecht 2020/85
 • C.J.C. de Brauw, ‘Nut en noodzaak van de wettelijke bedenktijd bij strategiebepaling en het bestaande raamwerk van beschermingsmogelijkheden’, Ondernemingsrecht 2020/52
 • C.J.C. de Brauw, 'Overnames van beursvennootschappen', deel 143 in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Deventer: Kluwer, 2017
 • C.J.C. de Brauw, ‘Bescherming van beursvennootschappen: tijd voor herijking op basis van de pijlers van het huidige stakeholdermodel’, Ondernemingsrecht 2019/94
 • C.J.C. de Brauw, ‘De centrale rol van bestuur en RvC bij besluitvorming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige biedingen en aandeelhoudersactivisme’ in: M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer, Kluwer (in voorbereiding)
 • C.J.C. de Brauw, ‘De leer van de onomkeerbare feiten en ad-hoc bescherming’ in: Kort juridisch, Liber Amicorum Peter Wakkie, Kluwer 2018
 • C.J.C. de Brauw en O. Valk, ‘The Dutch public takeover regime, both from a legal and a practical perspective’ in: ‘European Takeovers: the art of the acquisition’, juni 2018
 • C.J.C. de Brauw en O. Valk, 'Besluit openbare biedingen Wft', in: Groene Serie Toezicht Financiële Markten, Deventer: Kluwer
 • C.J.C. de Brauw en O. Valk, 'Wet op het financieel toezicht, artikel 1 en 5:70-83', in: Groene Serie Toezicht Financiële Markten, Deventer: Kluwer
 • C.J.C. de Brauw, ‘Ondernemingsrecht, Besluitvorming over strategie en openbare biedingen anno 2018’, Ondernemingsrecht 2018/11
 • C.J.C. de Brauw, ‘N.V.'s met een beursnotering buiten Nederland; een internationaal perspectief op het Nederlandse model’, in: G. van Solinge (red.), Nederland, het Delaware van Europa? (Van der Heijden congresbundel), Deventer: Kluwer 2016, p. 43-93
 • C.J.C. de Brauw, M.F. Noome, 'Concurrerende openbare biedingen anno 2015', Ondernemingsrecht 2015/121
 • C.J.C. de Brauw, M.F. Noome, 'Vijf jaar pre-wired asset sale bij openbare biedingen', Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk 2015/7
 • C.J.C de Brauw, J.H.L. Beckers , 'Kroniek openbaar bod 2012-2014', Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk 2015, afl. 2, p. 36-53
 • C.J.C. de Brauw, 'Tijd voor herziening Nederlands toezichtsysteem op de biedplicht, met AFM als benaderbare, actieve hoofdrolspeler', Ondernemingsrecht 2014, afl. 4, p. 182-192
 • C.J.C. de Brauw, 'Nadere verkenning van "fiduciary outs" bij een openbaar bod', in: D. Busch, M.P. Nieuwe Weme (red.), Christels koers: liber amicorum Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol (Serie Onderneming en Recht, deel 79), Deventer: Kluwer 2013, p. 125-147
 • C.J.C. de Brauw, 'Verslag Europese Commissie over de toepassing van de Overnamerichtlijn', Ondernemingsrecht 2012, afl. 17, p. 746-749
 • C.J.C. de Brauw, 'Besluit openbare biedingen Wft', in: Groene Serie Toezicht Financiële Markten, Deventer: Kluwer (online)
 • C.J.C. de Brauw, 'Wet op het financieel toezicht, artikel 1 en 5:70-83', in: Groene Serie Toezicht Financiële Markten, Deventer: Kluwer (online)
 • C.J.C. de Brauw, 'Informatievoorziening door uitgevende instellingen', in: Onderneming en Financieel Toezicht (Serie Onderneming en Recht, deel 57), Deventer: Kluwer 2010, p. 611-680
 • C.J.C. de Brauw, G.T.M.J. Raaijmakers, 'Openbare biedingen', in: J.B. Huizink, D. Schoenmaker (red.), Leerboek Wft, Apeldoorn: Maklu 2009, p. 205-224
 • C.J.C. de Brauw, G.T.M.J. Raaijmakers, 'Gedragstoezicht markten', in: J.B. Huizink, D. Schoenmaker (red.), Leerboek Wft, Apeldoorn: Maklu 2009, p. 193-204
 • C.J.C. de Brauw, 'Concurrerende openbare biedingen', Ondernemingsrecht 2008, afl. 2, p. 66-72
 • C.J.C. de Brauw, G.T.M.J. Raaijmakers, 'De doorlopende informatieverplichting van art. 5:24 Wft', in: D. Bush e.a. (red.), Onderneming en Financieel Toezicht (Serie Onderneming en Recht, deel 40), Deventer: Kluwer 2007, p. 333-348
 • J.M. Boll, C.J.C. de Brauw, 'Fusies, overnames en acquisities gezien vanuit civielrechtelijk oogpunt', in: R.A.I. van Frederikslust e.a., (red.), Fusies & Acquisities. Fundamentele aspecten van fusies en acquisities, Amsterdam: LexisNexis 2007, p. 274-294

Wat cliënten over ons zeggen