Skip to content

Allen & Overy stelt nieuwe doelstellingen voor inclusiviteit vast

Contactpersonen
Image of Brechje van der Velden
Brechje van der Velden

Senior Partner

Amsterdam

Bekijk profiel →

30 juli 2020

Allen & Overy London maakt vandaag nieuwe doelstellingen voor inclusiviteit bekend. 

In navolging daarvan stelt Allen & Overy Amsterdam de volgende doelen voor inclusiviteit vast:

  • In 2025 heeft ten minste 30% van zowel de nieuwe legal staff als de nieuwe support staff een bi-culturele achtergrond.
  • In 2025 heeft ten minste 10% van de senior medewerkers een bi-culturele achtergrond.
  • Gelijke retentiepercentages voor alle legal en support staff, ongeacht culturele achtergrond. Allen & Overy introduceert daarvoor de Stay Gap, een cijfer dat het verschil vaststelt in de duur van het dienstverband van enerzijds de legal en support staff met een bi-culturele achtergrond en anderzijds de legal en support staff met een uitsluitend autochtone achtergrond. Allen & Overy Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden om de Stay Gap binnen het kader van Nederlandse wetgeving vast te leggen.

Allen & Overy voert een actief inclusiviteitsbeleid. Brechje van der Velden, bestuursvoorzitter van Allen & Overy in Nederland: “Om het diverse talent te behouden, werken we aan een cultuur waar iedereen zich thuis voelt, en waar verschillen tussen mensen worden gewaardeerd. Ik realiseer me dat we in onze sector pas aan het begin staan en dat ook wij op kantoor nog veel werk te doen hebben om een daadwerkelijk inclusief kantoor te bereiken. Dat vraagt om duidelijke doelen, waarover ik open wil communiceren.”

Diversiteit Allen & Overy Nederland

Allen & Overy Nederland was in mei 2008 één van de eerste organisaties die het Charter Talent naar de Top ondertekende, en in juni 2018 ontving het kantoor in Amsterdam de Top Diamant Award vanwege haar bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit. Sinds 2003 is de m/v-verhouding van het aantal partners dat toetreedt ongeveer 50/50 en het aandeel vrouwelijke partners is op dit moment 36%. Om divers talent binnen te halen is Allen & Overy Nederland aangesloten bij verschillende organisaties, zoals: Emma @ Work (ondersteunen jongeren met een chronische fysieke aandoening op weg naar werk), Giving Back (mentoring progamma voor studenten) en Agora Network (draagvlak en daadkracht op het gebied van culturele diversiteit in organisaties). Bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers streeft Allen & Overy Nederland een zo objectief mogelijk aannamebeleid na, waarbij er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een gamified assessment. Ook interne werkgroepen (cultural en LGBT+) en events dragen bij aan diversiteit binnen Allen & Overy Nederland.

 

Gerelateerde expertise