Skip to content

Allen & Overy Amsterdam start met circulaire bedrijfsvoering

15 januari 2019

We zijn gestart met het circulair maken van onze bedrijfsvoering en worden daarbij geholpen door PHI Factory.

“We geloven in het concept van de circulaire economie: het is belangrijk vanuit ecologisch én economisch perspectief,” aldus Brechje van der Velden, bestuursvoorzitter van Allen & Overy Amsterdam. “We ondersteunen al bij het slechten van de financiële en juridische barrières die de overgang naar een circulaire economie nu nog in de weg staan. En het is niet meer dan logisch dat we ook onze eigen bedrijfsvoering circulair gaan maken. Zo dragen wij op alle manieren die in onze macht liggen bij aan het Nederlandse doel om vóór 2050 een circulaire economie te realiseren.”

Rijksmonument met energielabel A

We ondernemen al jaren op een duurzame en verantwoorde manier. Zo was optimale duurzaamheid een randvoorwaarde bij de renovatie van onze vestiging, het Apollohouse. Sinds de verbouwing in 2011 en 2012 heeft het pand energielabel A, wat bijzonder is voor een rijksmonument. Het maakt onder andere gebruik van warmte/koudeopslag en vloerverwarming in de wanden, en een slim en energiezuinig verlichtingssysteem. We hebben al sinds 2014 een ISO 14001-certificering voor ons milieuzorgsysteem en sinds 2015 ook een ISO 50001-certificering voor ons energiebeheer. Dat laatste is uniek voor kantoorgebouwen.

Eerste circulaire stappen

In 2019 starten we met circulaire inkoop voor het bedrijfsrestaurant en diverse kantoormaterialen. Waar mogelijk zullen we circulaire product-as-a-service overeenkomsten aangaan met onze leveranciers, en we zullen in nauwe samenwerking met de afvalverwerker onze reststromen verder scheiden. Verder zijn we in overleg met de eigenaar van het Apollohouse over de installatie van zonnepanelen. Of dit gaat lukken heeft te maken met de bijzondere uitdagingen die dit met zich meebrengt gezien de status van rijksmonument. Ook hierbij zullen we onderzoeken of de zonnepanelen in een product-as-a-service constructie geleverd kunnen worden.

Samenwerking met PHI Factory

PHI Factory zal ons adviseren over hoe we onze bedrijfsvoering circulair kunnen maken en een roadmap ontwikkelen voor het realiseren van een CO2-neutraal kantoor.

Gerelateerde expertise