Skip to content

Kwaliteit, creativiteit, humor en lef

“We zijn heel serieus in ons werk,” vertelt Werner Runge, partner Projects & Real Estate, “maar we nemen onszelf niet altijd serieus. We zijn de beste advocaten, maar ontlenen daar geen status aan. Het gaat om kwaliteit, creativiteit, humor en het lef om keuzes te maken.”

Soufjan El Baroudi, associate: “De juridische inhoud en diepgang zijn extreem belangrijk en worden door onze cliënten bekend verondersteld. Wij voegen meerwaarde toe door verantwoordelijkheid te nemen in een transactie en ook samen met cliënten na te denken over de commerciële en strategische stappen. Daar is Werner heel goed in. Hij kan bijvoorbeeld in een bespreking met 100 man heel onverwacht uit de hoek komen door iets in het absurde te trekken. Daarmee brengt hij een complex probleem tot de essentie terug en komt er ruimte voor een creatieve oplossing. Het werken met Werner is dynamisch en inspirerend. Hij neemt me mee in zijn gedachtegang en geeft mij ruimte de hele transactie te managen, maar is er als ik hem nodig heb. Op die manier leer ik veel, voel ik me gewaardeerd en durf ik zelfstandig een bepaalde route te nemen.”

“Door een complex probleem tot de essentie terug te brengen, komt er ruimte voor een creatieve oplossing”

Pionieren

Werner: “Wij zijn vaak pioniers. Zo ontwikkelden we een nieuwe marktstandaard voor de financiering van het eerste offshore windpark. Normaal gesproken krijgt een bank een zekerheid op het project dat hij financiert door middel van een hypotheek. Dat kon niet, want een windmolenpark staat op niemandsland. We kregen het voor elkaar om een pandrecht op de vergunning voor het windpark te krijgen en zo de banken zeker te stellen. Dit was echt uniek en een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van offshore windparken. Deze transacties worden steeds groter, de laatste ging om een belang van ruim 3 miljard, verdeeld over 18 tot 20 banken.”