Skip to content

Ervaren advocaten

Thinking differently. Working together. One purpose, many perspectives. IT’S TIME.

Met een team van ongeveer 200 advocaten, professionals en ondersteunend personeel in Brussel en Antwerpen combineren wij de sterke punten van een lokaal bedrijf - met diepgewortelde lokale connecties - met de expertise, ervaring en middelen die alleen een echt internationaal advocatenkantoor kan bieden.

We zijn betrokken bij innovatief en baanbrekend werk in verschillende sectoren, zowel op lokaal als internationaal niveau. Ons doel is onze cliënten te helpen om te winnen: hun succes is een maatstaf voor ons succes. Om hen te helpen slagen, moeten we erop kunnen vertrouwen dat we hun zakelijke doelstellingen begrijpen. Om ons te helpen slagen, moeten we de beste mensen werven en behouden en ervoor zorgen dat Allen & Overy de eerste keuze is voor onze cliënten en voor jou.

Vind een vacature

Praktijkgroepen

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

De Corporate & M&A praktijkgroep biedt Belgische en internationale cliënten diepgaande kennis van de Belgische en internationale markt in combinatie met het netwerk en de expertise van een wereldwijd advocatenkantoor.

Het team beroept zich op zijn uitgebreide expertise inzake M&A, joint ventures, privaatvermogen, vermogenskapitaalmarkten, herstructureringen en advisering, zoals corporate governance om innovatieve en kosteffectieve oplossingen te bieden.

Advocaten in de corporate praktijkgroep werken voortdurend samen in multidisciplinaire en internationale teams.

Europees & mededingingsrecht

Europees & mededingingsrecht

Onze praktijkgroep Europees & mededingingsrecht verstrekt advies over alle aspecten van het Europees recht en is gespecialiseerd in mededingingsrecht. Wij streven steeds naar een positieve benadering en beperken ons niet tot het verstrekken van advies over wat niet mogelijk is. Op een creatieve en constructieve manier zorgen we ervoor dat de commerciële doelstellingen van onze cliënten bereikt worden, terwijl er eveneens voldaan wordt aan de Europese en nationale mededingingsregels.

Financieel recht

Financieel recht

De praktijkgroep Financieel recht heeft een uitgebreid grensoverschrijdend netwerk waardoor we kunnen samenwerken met de andere internationale kantoren van onze cliënt.

Deze praktijkgroep behandelt diverse transactionele en adviesverstrekkende taken voor banken, overheidinstanties, financiële instellingen en bedrijven in kapitaalmarkten voor schuldpapieren, effectisering, gestructureerde financiën, regelgeving, acquisitie financiering met vreemde gelden, wereldwijde leningen, projectfinanciering (projecten en PPP) en herstructurering.

Fiscaal recht

Fiscaal recht

Bijna elke commerciële transactie heeft fiscale gevolgen. Onze fiscalisten in België hebben een ruime expertise waarop onze cliënten een beroep kunnen doen. Het vermogen van onze advocaten om creatief te denken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de zakelijke behoeften van onze cliënten, maakt dat wij voorloper zijn op vlak van vernieuwing in de belastingstructuur. Wij geven advies over binnenlandse en internationale fiscale vraagstukken die een impact hebben op cliënten van Allen & Overy.

Geschillen en contractenrecht

Geschillen en contractenrecht

Onze praktijkgroep geschillen en contractenrecht helpt  cliënten een geschil op te lossen vooraleer het onnodig escaleert. Dit is mogelijk door advies te verstrekken over preventie of door het nastreven van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting. Naast het opstellen van algemene adviezen, behandelen wij geschillen op het vlak van productaansprakelijkheid, bouwcontracten, verzekeringen, insolventie, luchtvaart, distributieovereenkomsten en franchising. Gespecialiseerde teams houden zich bezig met e-commerce, energierecht, grensoverschrijdende leasing, bankgeschillen, strafrecht, bedrijfsgeschillen, witte-boorden criminaliteit  en grensoverschrijdende geschillenbeslechting.

Intellectueel  eigendomsrecht

Intellectueel  eigendomsrecht

Het Belgische IP/IT team verstrekt advies over een brede waaier aan IP rechten uit octrooien, handelsmerken en auteursrechten tot media- en entertainmentrecht. De IT praktijk richt zich op licenties, e-commerce en grote IT projecten.

Allen & Overy heeft een sterk team van ervaren pleiters die ervoor zorgen dat de intellectuele eigendomsrechten van een cliënt tegen overtreders beschermd worden voor de nationale en Europese rechtbanken en in arbitrageprocedures.

Milieu & publiek recht

Milieu & publiek recht

Onze praktijkgroep publiek recht:

 • Vormt een belangrijk onderdeel van de wereldwijde publiekrechtelijke praktijk van Allen & Overy;
 • Vormt een belangrijk onderdeel van de internationale toonaangevende praktijk inzake PPP/PFI projecten. Deze praktijk heeft veel ervaring in het verstrekken van advies aan cliënten wereldwijd en afkomstig uit een breed spectrum van sectoren
 • Maakt deel uit van de toonaangevende vastgoedpraktijk van Allen & Overy Belgium;
 • Verstrekt diepgaand advies over overheidsopdrachten, administratief recht en constitutioneel recht
 • Is actief betrokken bij publiekrechtelijke  procedures voor de Belgische Raad van State, administratieve rechtbanken en burgerlijke rechtbanken
 • Krijgt opdrachten van verschillende Belgische federale en gewestelijke regulatoren om de tenuitvoerlegging van wetgevende initiatieven voor te bereiden, te ontwikkelen en te verbeteren
 • Begeleidt cliënten bij zaken rond milieurecht, planning en ruimtelijke ordening. De focus ligt voornamelijk op de naleving van de regelgeving en op aansprakelijkheidsvraagstukken met betrekking tot REACH, klimaatverandering en emissiehandel, bouw, planning en ruimtelijke ordening, gezondheid en veiligheid, afvalbeheer, verontreinigde grond en lucht- en watervervuiling.

Ons team in Brussel is een expertisecentrum en verstrekt advies aan andere Allen & Overy kantoren over de naleving van de EU-regelgeving, zoals nutsvoorzieningen, hernieuwbare energie en chemicaliën. Onze crossdisciplinaire teams zijn zeer proactief, sterk in lateraal denken en zorgen voor een geïntegreerde dienstverlening.

Sociaal recht

Sociaal recht

Ons Belgisch team werkt samen met cliënten om - met een toekomstgerichte aanpak - de uitdagingen van de moderne werkomgeving aan te pakken. Wij behandelen alle aspecten van het HR-, pensioen- en compensatiebeleid, dit steeds met inachtneming van relevante materies zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingen en EU-bepalingen.

Wij bieden innovatief advies op het vlak van tewerkstelling, incentives en pensioenen. Daarnaast worden creatieve oplossingen ontwikkeld voor HR-kwesties die relevant zijn voor elke organisatie. Wij procederen voor onze cliënten en onderhandelen schikkingen voor hen (sluitingen, collectieve ontslagen, outsourcing, onderhandelingen over pensioenregeling, incentiveplannen).

Carrièrepad

Medewerkers

Read more Medewerkers
Read more Medewerkers
Tijdens deze drie tot vier jaar zullen medewerkers in staat zijn om, onder toezicht van een verantwoordelijke partner, zelfstandig te werken met cliënten. Naast het helpen van cliënten bij het bereiken van hun doelstellingen worden medewerkers gevraagd om deel te nemen aan projecten zoals seminaries, publicaties en het delen van juridische kennis. Er wordt op regelmatige basis formeel geëvalueerd om duidelijke feedback te verkrijgen over de prestaties en om op deze manier een pad uit te tekenen voor de toekomstige ontwikkeling.

Senior medewerker

Read more Senior medewerker
Read more Senior medewerker

De advocaten die opklimmen tot senior medewerker zijn volgens ons de advocaten die op lange termijn het meeste kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het kantoor. Senior medewerkers worden betrokken bij het management van de praktijkgroepen, het begeleiden en adviseren van stagiairs, het ontwikkelen van een extern beroepsprofiel en het helpen van cliënten om hun doelstellingen te bereiken. Senior medewerkers zijn advocaten die het potentieel hebben om counsel of vennoot te worden.

En dan ...?

Read more En dan ...?
Read more En dan ...?

Een grote meerderheid van onze senior medewerkers wordt vennoot of counsel. De keuze tussen vennoot of counsel hangt af van de eigen keuze, het niveau van betrokkenheid bij Allen & Overy LLP en of men voldoet aan de verwachtingen die door het kantoor gesteld worden aan vennoten en counsels.

Tijdens deze drie tot vier jaar zullen medewerkers in staat zijn om, onder toezicht van een verantwoordelijke partner, zelfstandig te werken met cliënten. Naast het helpen van cliënten bij het bereiken van hun doelstellingen worden medewerkers gevraagd om deel te nemen aan projecten zoals seminaries, publicaties en het delen van juridische kennis. Er wordt op regelmatige basis formeel geëvalueerd om duidelijke feedback te verkrijgen over de prestaties en om op deze manier een pad uit te tekenen voor de toekomstige ontwikkeling.

De advocaten die opklimmen tot senior medewerker zijn volgens ons de advocaten die op lange termijn het meeste kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het kantoor. Senior medewerkers worden betrokken bij het management van de praktijkgroepen, het begeleiden en adviseren van stagiairs, het ontwikkelen van een extern beroepsprofiel en het helpen van cliënten om hun doelstellingen te bereiken. Senior medewerkers zijn advocaten die het potentieel hebben om counsel of vennoot te worden.

Een grote meerderheid van onze senior medewerkers wordt vennoot of counsel. De keuze tussen vennoot of counsel hangt af van de eigen keuze, het niveau van betrokkenheid bij Allen & Overy LLP en of men voldoet aan de verwachtingen die door het kantoor gesteld worden aan vennoten en counsels.

Verhalen van werknemers

Image of Niels De Weale

Niels De Waele

Senior Associate, Banking & Finance, Antwerp

Read more

Onze waarden

Er zijn meerdere manieren om een carrière op te bouwen bij Allen & Overy en wij bieden meer dan één carrièrepad.

Naast het partnerschap zijn er verschillende mogelijkheden om als topadvocaat te werken in een intellectueel stimulerende omgeving en met interessante cliënten.

Wij staan bekend als een advocatenkantoor dat carrièremogelijkheden combineert met een zeer aangename werksfeer. Allen & Overy organiseert verschillende activiteiten om de interne sfeer te bevorderen, zoals het dagelijkse vieruurtje, teambuilding activiteiten met je department en een jaarlijkse 'revue' met een diner en een feest. We hebben ook een Health & Wellbeing team bestaande uit een mix van advocaten en medewerkers dat een volledig activiteitenprogramma organiseert met het oog op een gezonder leven en algemeen welzijn. Enkele van de activiteiten die dit team organiseert zijn een jaarlijks skiweekend, de Legal run (20 km van Brussel) en een cartingevent.

Allen & Overy LLP gelooft in diversiteit en gelijkheid. Hoewel iedereen verschillende taken heeft is iedereen gelijk. In plaats van interne concurrentie beogen wij loyaliteit jegens onze collega's en jegens de doelstellingen van ons kantoor.

Opleiding en ontwikkeling

Allen & Overy LLP biedt voortdurende interne en externe opleidingen op maat voor alle advocaten.

De ontwikkeling van onze trainees, Associates, Senior Associates en partners is zeer belangrijk voor ons. Alle nieuwe starters worden uitgenodigd voor een tweedaagse residentiële opleiding om vertrouwd te raken met de geschiedenis, strategie, doelen, cultuur en interne structuren van Allen & Overy. 

Hieronder vind je enkele opleidingen en opportuniteiten die wij aanbieden tijdens jouw carrière bij A&O:

 • Interne seminaries georganiseerd door de praktijkgroepen om hun kennis te delen met andere advocaten in de praktijk.
 • Terugbetaling van deelname aan externe opleidingen en seminaries.
 • Internationale secondments en uitwisselingen bij klanten.
 • Training in communicatie, delegeren, evalueren, time management, negotiëren en financial management. 
 • Ontwikkeling van je client skills zoals ‘client care’ and marketing skills. 
 • Een breed gamma aan IT trainingen.
 • Taaltraining (Frans, Nederlands, Engels

Voordelen

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Deze verzekering dekt je als je het slachtoffer bent van bepaalde ongevallen op elk moment (of dit nu tijdens werk of privéleven is) en overal ter wereld, ook in je eigen huis. Enkele voorbeelden van gedekte letsels: totale verlamming, verlies van spraak, door amputatie verlies van vingers, tenen...
Psychologische ondersteuning

Psychologische ondersteuning

Het Assistance Programme is een 24/7 dienst die vrije toegang biedt tot gespecialiseerde ondersteuning en informatie, waaronder telefonische en individuele begeleiding.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Verzekering gewaarborgd inkomen

In het geval van volledige arbeidsongeschiktheid (veroorzaakt door ziekte, ongeval, bevalling enz.) betaalt Allen & Overy een deel van je vergoedingen verder tijdens de eerste 3 maanden arbeidsongeschiktheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De respectievelijke balies hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij een deel van je baliebijdrage fungeert als een verzekeringspremie. Bovenop het bedrag dat gedekt wordt door de balie ben je voor Allen & Overy zaken ook gedekt via de Allen & Overy polis die wereldwijde dekking biedt.

Beroepsreisverzekering

Beroepsreisverzekering

Alle advocaten zijn automatisch gedekt voor zakelijke verplaatsingen in het buitenland. Er worden vergoedingen betaald voor medische en noodreiskosten, verlies van bagage, verlies van geld of reischeques, annulering, inkorting en verandering van route, reisvertraging; paspoortvergoeding, persoonlijke aansprakelijkheid en juridische kosten.

Locaties

 • Europa
 • Afrika
 • Aziatisch-Pacifisch
 • Midden-Oosten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika

In addition to countries where we have offices, we also have a number of International Desks advising clients on large scale international transactions in Europe.

Bezoek de landenpagina