Skip to content

(Niekoniecznie) intuicyjne wskazówki dla firm tracących płynność

Related people
Image of Bartosz Merczynski
Bartosz Merczynski

Partner

Warsaw

View profile →

23 March 2020

 

Bazując na naszej 15 letniej praktyce w obsłudze największych procesów restrukturyzacyjnych, przygotowaliśmy dla Państwa 12 wskazówek o tym, jak mądrze zarządzać ryzykiem utraty płynności i jak próbując pomóc firmie, nie zaszkodzić jej ani sobie. 

 1. Nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji. Jedna czynność wywołać może efekt domina. Pamiętaj np., że cofnięcie pośpiesznie złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości może być nieskuteczne (sąd może ogłosić upadłość pomimo cofnięcia wniosku). 
 2. Obawa przed odpowiedzialnością członków zarządu nie powinna paraliżować prac nad znalezieniem rozwiązania – pamiętaj, że obowiązek złożenia wniosku o upadłość nie powstaje, gdy problemy płynnościowe mają charakter przejściowy.
 3. Z dużą rezerwą podchodź do „jedynie słusznych” rekomendacji doradców, aby natychmiast składać wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pamiętaj, że większość tych postępowań kończy się upadłościami. Są to poza tym postępowania, które toczą się w sądzie - sądzie przeciążonym pracą i w obecnej sytuacji niemalże sparaliżowanym (vide rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji pracy sądów). Twój wniosek może pozostać nierozpoznany przez wiele tygodni lub miesięcy nie dając firmie żadnej ochrony przed wierzycielami.
 4. Pamiętaj, że pisząc do wierzycieli z prośbą o odroczenie spłat możesz (zupełnie nieświadomie) uznać dług i potwierdzić zagrożenie niewypłacalnością. Pisanie tego typu pism w sposób bezpieczny dla Twojej firmy wymaga nie lada kunsztu.
 5. Wierzyciele mogą mieć teraz zdwojoną motywację do porozumienia się z dłużnikami. Komornicy ograniczają działalność, być może już niebawem egzekucji nie będzie można sprawnie doprowadzić do końca. Poza tym, pozaegzekucyjne przejmowanie zabezpieczeń może być w dzisiejszych czasach mniej atrakcyjne przez zmniejszenie popytu i większe niż dotychczas trudności ze znalezieniem nabywcy. Pragmatyzm podpowiadać więc będzie wielu wierzycielom rozwiązania koncyliacyjne.
 6. W obliczu kryzysu firmy strategia konfrontacji z wierzycielami zwyczajnie się nie sprawdza.
 7. Jak najszybciej rozpocznij rozmowy z kluczowymi wierzycielami. Bądź transparentny. Bądź przygotowany. Nikt nie będzie oczekiwał na tym etapie gotowego programu restrukturyzacji, ale precyzyjne przedstawienie wierzycielom bieżącej sytuacji i chociaż wstępne analizy możliwych scenariuszy pomogą zbudować relacje z wierzycielami, które zaprocentują w dalszym procesie. Najlepiej, gdy rozpoczniesz rozmowy, gdy nie ma jeszcze przeterminowanych zobowiązań, nawet, jeżeli naruszono już kowenanty finansowe lub inne postanowienia umów.
 8. Zbuduj relacje pomiędzy kluczowymi wierzycielami. Niech wierzyciele działają w sposób skoordynowany, tym samym ograniczając ryzyko podjęcia niekontrolowanej decyzji windykacyjnej przez jednego z nich, która mogłaby wywołać efekt domina. Ta uwaga jest szczególnie istotna, jeżeli twoje finansowanie oparte jest na umowach bilateralnych z bankami, a nie na umowie z jednym konsorcjum bankowym.
 9. Rzeczowe rozmowy o modelu restrukturyzacji prowadzić będziesz mógł dopiero wówczas, gdy chociażby tymczasowo ustabilizujesz sytuację. Wynegocjuj przestrzeń na rozmowy z wierzycielami. Zabiegaj o pilne zawarcie umowy o zachowaniu status quo (ang. standstill agreement), która pozwoli na odroczenie terminów zapłaty lub zmniejszenie bieżących obciążeń i oddali widmo blokady rachunków i innych niekorzystnych działań windykacyjnych podejmowanych przez wierzycieli.
 10. Nie reguluj niewymagalnych zobowiązań, nie faworyzuj żadnych wierzycieli, rozważnie realizuj płatności w obrębie grupy kapitałowej. Wiarygodność w oczach wierzycieli bardzo łatwo utracić i bardzo trudno odbudować.
 11. Choć porozumienie z wierzycielami powinno być "Planem A", od samego początku pracuj (niejako w tle) nad "Planem B", który płynnie i szybko wdrożysz, gdy do kompromisu nie dojdzie.
 12. Restrukturyzacja i zarządzanie kryzysowe to jedne z najbardziej skomplikowanych i złożonych dziedzin prawa, ekonomii i psychologii. Nie zapominaj o słowach Abrahama Maslowa: „Gdy twoim jedynym narzędziem jest młotek, wszystko zaczyna przypominać gwoździe”. Zadbaj o wsparcie doradców, którzy dysponują bardziej zaawansowanym oprzyrządowaniem.