Cookies on our website

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please view our cookie policy.

Read more Close
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Studenten en afgestudeerden | België

Language:
NL FR EN
Students and graduates landing page

Wat we doen

Bij Allen & Overy geloven wij dat de manier waarop je werkt net zo belangrijk is als wat je wil bereiken.

Uiteraard zoeken we mensen met een uitstekende juridische expertise en een scherp, analytisch denkvermogen. We zijn echter ook op zoek naar mensen die de zaken vanuit een ander perspectief kunnen bekijken. Ons kantoor gedijt op een eclectische mix van persoonlijkheden, achtergronden en meningen. Dit zorgt voor een stimulerende werkplek en een innovatief, krachtdadig aanbod voor onze cliënten.

Om de groei van Allen & Overy België te kunnen bestendigen, bieden wij stages aan in een dynamische en uitdagende werkomgeving. Deze stages bieden je de kans om deel uit te maken van een toonaangevend internationaal advocatenkantoor. De nadruk ligt hierbij vooral op de ontwikkeling van je technische kennis en je professionele vaardigheden, steeds onder leiding van ervaren advocaten. 

Elk jaar ontvangen wij in onze kantoren te Brussel en Antwerpen een dertigtal studenten tijdens de maanden juli, augustus en september voor een zomerstage van één maand. Wij bieden niet alleen een verscheidenheid aan leerrijke opdrachten, maar laten je ook proeven van het leven op kantoor. Intensieve begeleiding wordt voorzien en je krijgt ook de mogelijkheid contacten te leggen met advocaten van verschillende praktijkgroepen.

Belgische praktijkgroepen

 

Corporate & M&A

De Corporate & M&A praktijkgroep biedt Belgische en internationale cliënten diepgaande kennis van de Belgische en internationale markt in combinatie met het netwerk en de expertise van een wereldwijd advocatenkantoor.

Het team beroept zich op zijn uitgebreide expertise inzake M&A, joint ventures, privaatvermogen, vermogenskapitaalmarkten, herstructureringen en advieswerk, zoals corporate governance om innovatieve en kosteffectieve oplossingen aan te bieden.

Advocaten in de corporate praktijkgroep werken voortdurend samen in multidisciplinaire en internationale teams.

Europees & mededingingsrecht

Onze praktijkgroep Europees & mededingingsrecht verstrekt advies over alle aspecten van het Europees recht en is gespecialiseerd in mededingingsrecht. Wij streven steeds naar een positieve benadering en beperken ons niet tot het verstrekken van advies over wat niet mogelijk is. Op een creatieve en constructieve manier zorgen we ervoor dat de commerciële doelstellingen van onze cliënten bereikt worden, terwijl er eveneens voldaan wordt aan de Europese en nationale mededingingsregels. 

Financieel recht

De praktijkgroep Financieel recht beschikt over een uitgebreid grensoverschrijdend netwerk waardoor we kunnen samenwerken met andere internationale kantoren van onze cliënt.

Deze praktijkgroep behandelt uiteenlopende transacties en verstrekt advies aan banken, overheidsinstanties, financiële instellingen en bedrijven in kapitaalmarkten voor schuldpapieren, effectisering, gestructureerde financiën, regelgeving, acquisitie financiering met vreemde gelden, wereldwijde leningen, projectfinanciering (projecten en PPP) en herstructurering.

 

Fiscaal recht

Bijna elke commerciële transactie heeft fiscale gevolgen. Onze fiscalisten in België hebben een ruime expertise waarop onze cliënten een beroep kunnen doen. Het vermogen van onze advocaten om creatief te denken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de zakelijke behoeften van onze cliënten, maakt dat wij voorloper zijn op het vlak van vernieuwing in de belastingstructuur. Wij geven advies over binnenlandse en internationale fiscale vraagstukken die een impact hebben op cliënten van Allen & Overy.

Geschillen & contractenrecht

Onze praktijkgroep geschillen & contractenrecht helpt cliënten een geschil op te lossen vooraleer het onnodig escaleert. Dit is mogelijk door advies te verstrekken over preventie of door het nastreven van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting. Naast het opstellen van algemene adviezen, behandelen wij geschillen op het vlak van productaansprakelijkheid, bouwcontracten, verzekeringen, insolventie, luchtvaart, distributieovereenkomsten en franchising. Gespecialiseerde teams houden zich bezig met e-commerce, energierecht, grensoverschrijdende leasing, bankgeschillen, strafrecht, bedrijfsgeschillen, witte-boorden criminaliteit en grensoverschrijdende geschillenbeslechting.

Intellectuele eigendomsrecht

Het Belgische IP/IT team verstrekt advies over een brede waaier aan IP rechten uit octrooien, handelsmerken en auteursrechten tot media- en entertainmentrecht. De IT praktijk richt zich op licenties, e-commerce en grote IT projecten.

Allen & Overy heeft een sterk team van ervaren pleiters die ervoor zorgen dat de IP-rechten van een cliënt tegen overtreders beschermd worden voor de nationale en Europese rechtbanken en in arbitrageprocedures.

Milieu & publiek recht

Onze praktijkgroep publiek recht:

• vormt een belangrijk onderdeel van de wereldwijde publiekrechtelijke praktijk van Allen & Overy;

• vormt een belangrijk onderdeel van de internationale  toonaangevende praktijk inzake PPP/PFI projecten. Deze praktijk heeft veel ervaring in het verstrekken van advies aan cliënten wereldwijd en afkomstig uit een breed spectrum van sectoren 

• maakt deel uit van de toonaangevende vastgoedpraktijk van Allen & Overy Belgium;

• verstrekt diepgaand advies over overheidsopdrachten, administratief recht en constitutioneel recht

• is actief betrokken bij publiekrechtelijke procedures voor de Belgische Raad van State, administratieve rechtbanken en burgerlijke rechtbanken

• krijgt opdrachten van verschillende Belgische federale en gewestelijke regulatoren om de uitvoering van wetten en decreten voor te bereiden, te ontwikkelen en te verbeteren

• begeleidt cliënten bij zaken rond milieurecht, planning en ruimtelijke ordening. De focus ligt voornamelijk op de naleving van de regelgeving en op aansprakelijkheidsvraagstukken met betrekking tot REACH, klimaatverandering en emissiehandel, bouw, planning en ruimtelijke ordening, gezondheid en veiligheid, afvalbeheer, verontreinigde grond en lucht- en watervervuiling.

Ons team in Brussel is een kenniscentrum en verstrekt advies aan andere Allen & Overy kantoren over de naleving van de EU-regelgeving, zoals nutsvoorzieningen, hernieuwbare energie en chemicaliën. Onze interdisciplinaire teams zijn proactief, sterk in lateraal denken en zorgen voor een geïntegreerde dienstverlening.

Sociaal recht

Ons Belgisch team werkt samen met cliënten om - met een toekomstgerichte aanpak                                                                                                        - de uitdagingen van de moderne werkomgeving aan te pakken. Wij behandelen alle aspecten van het HR-, pensioen- en compensatiebeleid. Hierbij houden we rekening met relevante materies zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingen en EU-bepalingen.

Wij bieden innovatief advies op het vlak van tewerkstelling, incentives en pensioenen. Daarnaast worden creatieve oplossingen ontwikkeld voor HR-kwesties die relevant zijn voor elke organisatie. Wij procederen voor onze cliënten en onderhandelen schikkingen voor hen (sluitingen, collectieve ontslagen, outsourcing, onderhandelingen over pensioenregeling, incentiveplannen).

 

Vind een vacature

  • We zijn altijd op zoek naar uitzonderlijke kandidaten

Huidige kandidaten

  • Update je gegevens en volg de vooruitgang van je kandidatuur  • Add comment (optional)