Cookies on our website

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please view our cookie policy.

Read more Close
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ervaren advocaten | België

Language:
NL FR EN

Wat we doen

Aan de slag gaan bij Allen & Overy Belgium betekent je loopbaan beginnen bij één van de beste internationale advocatenkantoren.

Wanneer je aan de slag gaat bij Allen & Overy Belgium, begin je je loopbaan bij één van de beste internationale advocatenkantoren. Met ongeveer 5.000 medewerkers, waaronder 490 partners, werkzaam in 39 belangrijke centra wereldwijd, zijn wij één van de grootste en meest succesvolle advocatenkantoren ter wereld.

Met een team van ongeveer 200 advocaten, professionals en ondersteunend personeel in Brussel en Antwerpen combineren wij de sterke punten van een lokaal bedrijf - met diepgewortelde lokale connecties - met de expertise, ervaring en middelen die alleen een echt internationaal advocatenkantoor kan bieden.

We zijn betrokken bij innovatief en baanbrekend werk in verschillende sectoren, zowel op lokaal als internationaal niveau. Ons doel is onze cliënten te helpen om te winnen: hun succes is een maatstaf voor ons succes. Om hen te helpen om te slagen, moeten we erop kunnen vertrouwen dat we hun zakelijke doelstellingen  begrijpen. Om ons te helpen te slagen, moeten we de beste mensen werven en behouden en ervoor zorgen dat  Allen & Overy de eerste keuze is voor onze cliënten en voor jou.

Departementen in België

 

Corporate & M&A

De Corporate & M&A praktijkgroep biedt Belgische en internationale cliënten diepgaande kennis van de Belgische en internationale markt in combinatie met het netwerk en de expertise van een wereldwijd advocatenkantoor.

Het team beroept zich op zijn uitgebreide expertise inzake M&A, joint ventures, privaatvermogen, vermogenskapitaalmarkten, herstructureringen en advisering, zoals corporate governance om innovatieve en kosteffectieve oplossingen te bieden.

Advocaten in de corporate praktijkgroep werken voortdurend samen in multidisciplinaire en internationale teams.

 

Europees & mededingingsrecht 

Onze praktijkgroep Europees & mededingingsrecht verstrekt advies over alle aspecten van het Europees recht en is gespecialiseerd in mededingingsrecht. Wij streven steeds naar een positieve benadering en beperken ons niet tot het verstrekken van advies over wat niet mogelijk is. Op een creatieve en constructieve manier zorgen we ervoor dat de commerciële doelstellingen van onze cliënten bereikt worden, terwijl er eveneens voldaan wordt aan de Europese en nationale mededingingsregels.

 

Financieel recht

De praktijkgroep Financieel recht heeft een uitgebreid grensoverschrijdend netwerk waardoor we kunnen samenwerken met de andere internationale kantoren van onze cliënt.

Deze praktijkgroep behandelt diverse transactionele en adviesverstrekkende taken voor banken, overheidinstanties, financiële instellingen en bedrijven in kapitaalmarkten voor schuldpapieren, effectisering, gestructureerde financiën, regelgeving, acquisitie financiering met vreemde gelden, wereldwijde leningen, projectfinanciering (projecten en PPP) en herstructurering.

 

Fiscaal recht

Bijna elke commerciële transactie heeft fiscale gevolgen. Onze fiscalisten in België hebben een ruime expertise waarop onze cliënten een beroep kunnen doen. Het vermogen van onze advocaten om creatief te denken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de zakelijke behoeften van onze cliënten, maakt dat wij voorloper zijn op vlak van vernieuwing in de belastingstructuur. Wij geven advies over binnenlandse en internationale fiscale vraagstukken die een impact hebben op cliënten van Allen & Overy.

 

Geschillen & contractenrecht

Onze praktijkgroep geschillen & contractenrechthelpt cliënten een geschil op te lossen vooraleer het onnodig escaleert. Dit is mogelijk door advies te verstrekken over preventie of door het nastreven van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting. Naast het opstellen van algemene adviezen, behandelen wij geschillen op het vlak van productaansprakelijkheid, bouwcontracten, verzekeringen, insolventie, luchtvaart, distributieovereenkomsten en franchising. Gespecialiseerde teams houden zich bezig met e-commerce, energierecht, grensoverschrijdende leasing, bankgeschillen, strafrecht, bedrijfsgeschillen, witte-boorden criminaliteit en grensoverschrijdende geschillenbeslechting.

 

Intellectuele eigendomsrecht

Het Belgische IP/IT team verstrekt advies over een brede waaier aan IP rechten uit octrooien, handelsmerken en auteursrechten tot media- en entertainmentrecht. De IT praktijk richt zich op licenties, e-commerce en grote IT projecten.

Allen & Overy heeft een sterk team van ervaren pleiters die ervoor zorgen dat de intellectuele eigendomsrechten van een cliënt tegen overtreders beschermd worden voor de nationale en Europese rechtbanken en in arbitrageprocedures.

 

Milieu & publiek recht

Onze praktijkgroep publiek recht:

• vormt een belangrijk onderdeel van de wereldwijde publiekrechtelijke praktijk van Allen & Overy;

• vormt een belangrijk onderdeel van de internationale  toonaangevende praktijk inzake PPP/PFI projecten. Deze praktijk heeft veel ervaring in het verstrekken van advies aan cliënten wereldwijd en afkomstig uit een breed spectrum van sectoren

• maakt deel uit van de toonaangevende vastgoedpraktijk van Allen & Overy Belgium;

• verstrekt diepgaand advies over overheidsopdrachten, administratief recht en constitutioneel recht

• is actief betrokken publiekrechtelijke procedures voor de Belgische Raad van State, administratieve rechtbanken en burgerlijke rechtbanken

• krijgt opdrachten van verschillende Belgische federale en gewestelijke regulatoren om de tenuitvoerlegging van wetgevende initiatieven voor te bereiden, te ontwikkelen en te verbeteren

• begeleidt cliënten bij zaken rond milieurecht, planning en ruimtelijke ordening. De focus ligt voornamelijk op de naleving van de regelgeving en op aansprakelijkheidsvraagstukken met betrekking tot REACH, klimaatverandering en emissiehandel, bouw, planning en ruimtelijke ordening, gezondheid en veiligheid, afvalbeheer, verontreinigde grond en lucht- en watervervuiling.

Ons team in Brussel is een expertisecentrum en verstrekt advies aan andere Allen & Overy kantoren over de naleving van de EU-regelgeving, zoals nutsvoorzieningen, hernieuwbare energie en chemicaliën. Onze crossdisciplinaire teams zijn zeer proactief, sterk in lateraal denken en zorgen voor een geïntegreerde dienstverlening.

 

Sociaal recht

Ons Belgisch team werkt samen met cliënten om - met een toekomstgerichte aanpak - de uitdagingen van de moderne werkomgeving aan te pakken. Wij behandelen alle aspecten van het HR-, pensioen- en compensatiebeleid, dit steeds met inachtneming van relevante materies zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingen en EU-bepalingen.

Wij bieden innovatief advies op het vlak van tewerkstelling, incentives en pensioenen. Daarnaast worden creatieve oplossingen ontwikkeld voor HR-kwesties die relevant zijn voor elke organisatie. Wij procederen voor onze cliënten en onderhandelen schikkingen voor hen (sluitingen, collectieve ontslagen, outsourcing, onderhandelingen over pensioenregeling, incentiveplannen).

Vind een vacature

  • We zijn altijd op zoek naar uitzonderlijke kandidaten

Huidige kandidaten

  • Update je gegevens en volg de vooruitgang van je kandidatuur  • Add comment (optional)